Position No. Name Laps Elapsed Tm Lap Tm  Spd
1 62 Ewan Hamilton 1 03:09.752 00:00.000 -.---                  -  
2 61 Mike Hose 1 03:11.153 00:01.401 -.---                  -  
3 100 Chris McGahan 1 03:13.190 00:03.438 -.---                  -  
4 66 Tom Jackson 1 03:19.989 00:10.237 -.---                  -  
5 81 Dave Edwards 1 03:20.849 00:11.097 -.---                  -  
6 65 Alan 'Bud' Jackson 1 03:22.885 00:13.133 -.---                  -  
1 62 Ewan Hamilton 2 06:11.562 03:01.810           84.154
2 61 Mike Hose 2 06:16.366 00:04.804 03:05.213           82.608
3 66 Tom Jackson 2 06:28.716 00:17.154 03:08.727           81.069
4 81 Dave Edwards 2 06:32.259 00:20.697 03:11.410           79.933
5 65 Alan 'Bud' Jackson 2 06:41.511 00:29.949 03:18.626           77.029
6 64 Terry Kermode 2 06:44.471 00:32.909 03:18.347           77.138
1 62 Ewan Hamilton 3 09:14.059 03:02.497           83.837
2 61 Mike Hose 3 09:22.608 00:08.549 03:06.242           82.151
3 66 Tom Jackson 3 09:38.019 00:23.960 03:09.303           80.823
4 81 Dave Edwards 3 09:41.863 00:27.804 03:09.604           80.695
5 65 Alan 'Bud' Jackson 3 10:00.719 00:46.660 03:19.208           76.804
6 64 Terry Kermode 3 10:01.102 00:47.043 03:16.631           77.811
1 62 Ewan Hamilton 4 12:16.287 03:02.228           83.961
2 61 Mike Hose 4 12:28.553 00:12.266 03:05.945           82.282
3 66 Tom Jackson 4 12:47.598 00:31.311 03:09.579           80.705
4 81 Dave Edwards 4 12:50.955 00:34.668 03:09.092           80.913
5 64 Terry Kermode 4 13:18.131 01:01.844 03:17.029           77.654
6 82 Ted Fenwick 4 13:19.105 01:02.818 03:17.244           77.569
1 62 Ewan Hamilton 5 15:17.881 03:01.594           84.254
2 61 Mike Hose 5 15:35.592 00:17.711 03:07.039           81.801
3 66 Tom Jackson 5 15:56.994 00:39.113 03:09.396           80.783
4 81 Dave Edwards 5 15:58.019 00:40.138 03:07.064           81.790
5 64 Terry Kermode 5 16:34.594 01:16.713 03:16.463           77.877
6 82 Ted Fenwick 5 16:35.355 01:17.474 03:16.250           77.962
1 62 Ewan Hamilton 6 18:19.782 03:01.901           84.112
2 61 Mike Hose 6 18:42.915 00:23.133 03:07.323           81.677
3 81 Dave Edwards 6 19:04.990 00:45.208 03:06.971           81.831
4 66 Tom Jackson 6 19:05.566 00:45.784 03:08.572           81.136
5 64 Terry Kermode 6 19:49.664 01:29.882 03:15.070           78.433
6 65 Alan 'Bud' Jackson 6 19:50.745 01:30.963 03:14.803           78.541
1 62 Ewan Hamilton 7 21:20.654 03:00.872           84.590
2 61 Mike Hose 7 21:50.246 03:30.464 03:07.331           81.674
3 81 Dave Edwards 7 22:11.562 03:51.780 03:06.572           82.006
4 66 Tom Jackson 7 22:14.432 03:54.650 03:08.866           81.010
5 64 Terry Kermode 7 23:03.966 04:44.184 03:14.302           78.743
6 65 Alan 'Bud' Jackson 7 23:04.839 04:45.057 03:14.094           78.828
1 62 Ewan Hamilton 8 24:23.799 03:03.145           83.540
2 61 Mike Hose 8 24:57.273 06:37.491 03:07.027           81.806
3 81 Dave Edwards 8 25:19.071 06:59.289 03:07.509           81.596
4 66 Tom Jackson 8 25:25.539 07:05.757 03:11.107           80.060
5 64 Terry Kermode 8 26:17.345 07:57.563 03:13.379           79.119
6 65 Alan 'Bud' Jackson 8 26:17.942 07:58.160 03:13.103           79.232
1 62 Ewan Hamilton 9 27:26.926 03:03.127           83.549
2 61 Mike Hose 9 28:04.076 09:44.294 03:06.803           81.904
3 81 Dave Edwards 9 28:27.423 10:07.641 03:08.352           81.231
4 66 Tom Jackson 9 28:37.784 10:18.002 03:12.245           79.586
5 65 Alan 'Bud' Jackson 9 29:30.557 11:10.775 03:12.615           79.433
6 64 Terry Kermode 9 29:31.054 11:11.272 03:13.709           78.984